Änkilän kylätoimikunta yhdistyi Simpeleen kyläyhdistyksen kanssa

1.1.2024 Simpeleen kyläyhdistys ry ja Änkilän kylätoimi yhdistyivät kantaen jatkossa yhdistelmä nimeä Simpele-Änkilä Kyläyhdistys ry

Yhdistyksen nimi on jatkossa Simpele-Änkilä kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Rautjärven kunta,
toimialueena Simpeleen ja Änkilän kylät.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän
elinvoimaisuutta sekä toimia niiden asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana.
Tarkoitus on pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä
edellytyksiä ja kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja
kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
osallistuu kylän etujärjestönä kyliä koskeviin suunnitteluihin ja pyrkii vaikuttamaan kylien
kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä
osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
toteuttaa hankkeita ja toimenpiteitä, jotka edistävät kylien elinkelpoisuutta, niiden asukkaiden
viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä,
järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Asianmukaisen luvan
saatuaan yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja
rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy
välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.
Kyläyhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.