Kylätoimikunta linkit

Oppaat ja ohjeet kylätoimikunnalle

Etelä-Karjalan Kylät Ry oppaat ja ohjeet

Hanke | etela-karjalankylat (ekkylat.org)

Digitie -hanke

Digitie –hankkeen lähtökohta on auttaa kylätoimijoita päivittämään tietoteknistä osaamistaan. Digitaalisten kanavien käyttötaito on yhä tärkeämpää yhteiskunnan toimintamallien muuttuessa nopeasti. 

Digitie_logo_väri.png

Hankkeen aikana luodaan pysyviä toimintamalleja, joilla digitaalisten kanavien hyväksi käyttö on normaali osa haja-asutusalueiden toiminnassa sekä tiedottamisessa. Kylien eri-ikäisiä asukkaita aktivoidaan mukaan tuottamaan teksti-, kuva-, ääni- ja videomateriaalia kylätoiminnasta.

Digitie- hankkeessa on kylätoimijoille tarjolla laaja koulutuspaketti, joka on jaoteltu pienempiin osiin. Näistä osista kukin yhdistys voi valita tarpeensa mukaiset koulutukset eli jokainen kylä päättää itse miten/mitä koulutuksia heidän alueellaan tarvitaan. Koulutus tapahtuu pääasiassa pienryhmissä kunkin yhdistyksen ilmoittaman tarpeen mukaisesti lähikoulutuksena. 

Koulutuspaketti voi sisältää mm. seuraavia koulutuksia:

  • Kotisivujen ja sosiaalisen median kanavien luominen ja ylläpito
  • Verkkokokousten ja verkkoseminaarien järjestäminen
  • Sähköisten tiedotteiden ja lehtien tekeminen ja levittäminen
  • Erilaisten portaalien tai tapahtumakalenterien käyttö
  • Ääni- ja kuvatallenteiden tuottaminen
  • Muita koulutuksia mitkä edistävät tietoteknistä osaamista